laserskärning

Laserdelkonfiguratorn

Laserskärning är en mångsidig och flexibel bearbetningsmetod som gör att du kan få laserdelar av hög kvalitet tillverkade enligt individuella specifikationer. Laserskärning skapar exakta konturer och kan användas variabelt och ekonomiskt för en mängd olika material. Som ett resultat får du rena och exakta delar som används i en mängd olika applikationer. De enskilda laserdelarna övertygar med ...

Laserskärning ...

Laserskärning är en teknik för skärning av material med högeffektiv laser som vanligtvis används i industriella produktionslinjer. En fokuserad laserstråle, normalt styrd av en CNC-styrd dator, ger en hög energikoncentration och möjliggör skärning av nästan alla materialgrupper, oavsett deras termofysiska egenskaper. Under skärprocessen smälter materialets material ...

Långsiktiga kostnadsbesparingar genom kvalitet

Fördelen är frånvaron av extra höga verktygskostnader, eftersom låga installationskostnader innebär att arbetsplatsen är en tyst och vibrationsfri funktion. Den automatiska kontrollen och den mycket höga dimensionen noggrannhet är också möjlig med ett sådant system, som fullt ut kan utnyttja laserns princip. Med mindre batchstorlekar kan framtida krav också uppfyllas ...

Exakt laserskärning med moderna metoder

Inom maskinindustrin och inom byggbranschen är exakt arbete endast möjligt med komponenter av hög kvalitet. Idag används lyckligtvis moderna processer för att göra dessa delar rena och effektiva. Moderna lasrar, till skillnad från äldre, är mycket exakta och kan effektivt och rent bearbeta material.

de German
X